Fidem servare

 

переклав о. О. Кривобочок ТІ

неофіційний переклад для особистого вжитку

АПОСТОЛЬСЬКИЙ ЛИСТ

У ФОРМІ «MOTU PROPRIO»

СВЯТІШОГО ОТЦЯ

ФРАНЦИСКА

БЕРЕГТИ ВІРУ

ЯКИМ ЗМІНЮЄТЬСЯ ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА КОНГРЕГАЦІЇ ВІРОВЧЕННЯ

 

«Берегти віру» (див. 2 Тим. 4, 7) – це головне завдання і найвищий критерій, яких слід дотримуватися в житті Церкви. Конгрегація Віровчення виконує це важливе завдання, прийнявши доктринальні та дисциплінарні компетенції, дані їй моїми шановними попередниками.

Теперішню форму Конгрегації дав св. Павло VI, який Апостольським Листом у формі «Motu Proprio» Integrae Servandae змінив назву дикастерію на «Конгрегацію Віровчення», а св. Йоан Павло ІІ Апостольською Конституцією Pastor Bonus уточнив її компетенції.

Враховуючи досвід, набутий Конгрегацією у різних сферах діяльності, для кращого її функціонування виникла необхідність змінити її структуру, отож я вирішив, що доцільним буде наступне:

  1. Конгрегація Віровчення складатиметься з доктринального і дисциплінарного відділу, кожний з яких матиме свого секретаря, який допомагатиме Префектові в межах своїх компетенцій, співпрацюючи з заступником секретаря й керівниками відповідних відомств.
  2. Доктринальний відділ через доктринальне відомство займатиметься справами, які стосуються поширення і захисту доктрини віри й доктрини моралі. Окрім цього цей відділ сприятиме студіям для кращого розуміння й передачі віри в процесі євангелізації, щоби її світло могло бути критерієм для зрозуміння сенсу існування, особливо перед лицем питань, які ставить розвиток науки й суспільства.

Доктринальний відділ також перевірятиме ортодоксійність віри й звичаїв у документах, які видаватимуть інші дикастерії Римської Курії, а також твори й ідеї, які виглядають проблемними з погляду віри, ініціюватиме діалог з авторами й пропонуватиме відповідні виправлення – згідно з нормами Agendi ratio in doctrinarum examine.

Цей відділ також займатиметься справами особистих ординаріатів, встановлених Апостольською Конституцією Anglicanorum Coetibus.

Доктринальному відділу підпорядковуватиметься Церковний суд, який займається питаннями, які стосуються «privilegium fidei».

  1. Дисциплінарний відділ через дисциплінарне відомство займатиметься злочинами, які належать до компетенції Конгрегації Віровчення і якими займатиметься створений при ній Вищий Апостольський Трибунал. Його завданням буде розроблення процедур, передбачених Канонічним Правом, щоб Конгрегація за посередництвом своїх інстанцій (префект, секретар, захисник справедливості, конгрес, сесія, колегіум для вивчення delicta graviora) могла сприяти справедливому правосуддю.

Для цього Дисциплінарний відділ організовує навчальні курси для ординаріїв і правників, аби вони правильно розуміли канонічні норми й застосовували їх відповідно до своїх компетенцій.

  1. Конгрегація Віровчення має власний Архів для зберігання й вивчення документів, включно з попередніми історичними архівами колишніх Конгрегацій Священної Карцелярії та Вселенської Інквізиції.

Цим Апостольським Листом у формі «Motu Proprio» затверджую ці норми, незважаючи на все інше, навіть якщо воно заслуговує на розгляд, і оприлюднюю їх через опублікування у L’Osservatore Romano. Вони набувають чинності 14 лютого 2022, і мають бути опубліковані в офіційному коментарі Acta Apostolicae Sedis.

 

Дано в Римі на площі Святого Петра, 11 лютого 2022, в Урочистість Пресвятої Діви Марії з Люрд, дев’ятий рік мого Понтифікату.

 

ФРАНЦИСК