https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190326_latutela-deiminori.html

 

SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

 

переклав о. Олег Кривобочок ТІ

неофіційний переклад для особистого вжитку

АПОСТОЛЬСЬКИЙ ЛИСТ

У ФОРМІ «MOTU PROPRIO»

ВЕРХОВНОГО ПОНТИФІКА

ФРАНЦИСКА

ПРО ЗАХИСТ НЕПОВНОЛІТНІХ І ВРАЗЛИВИХ ОСІБ

 

 

Захист неповнолітніх і вразливих осіб – це інтегральна частина євангельського послання, яке Церква і всі її члени покликані втілювати в світі. Сам Христос довірив нам опіку і захист найменших і беззахисних: «Хто приймає дитину в моє ім’я, той мене приймає» (Мт. 18, 5). Отож, наш загальний обов’язок – великодушно приймати неповнолітніх і вразливих осіб, створювати для них безпечне середовище, вважаючи їхні інтереси пріоритетними. Це вимагає постійного й глибокого навернення, в якому особиста святість і моральні обов’язки сприятимуть зміцненню вірогідності проголошення Євангелія і оновленню освітньої місії Церкви.

Тому я хочу й надалі зміцнювати інституційну і нормативну базу для запобігання та протидії зловживанням проти неповнолітніх і вразливих осіб, щоб у Римській Курії та державі-місті Ватикан:

– була спільнота, яка поважає та розуміє права і потреби неповнолітніх і вразливих осіб, яка уважно запобігає будь-якій формі фізичного і психічного насилля чи зловживання, відкинення, нехтування, поганого поводження чи експлуатації, які можуть статися як у стосунках між особами, так і в публічних структурах і місцях;

– щоб усі щораз краще усвідомлювати обов’язок повідомляти про зловживання компетентні органи і співпрацювати з ними з метою запобігання і протидії таким зловживанням;

– щоб стосовно кожного насильства і зловживання по відношенню до неповнолітніх і вразливих осіб ефективно застосовувалися норми закону;

– особи, які стали жертвами насильства, сексуального використання чи знущання, як і члени їхніх родин мають право, щоб їх прийняли, вислухали й відповідно допомагали;

– жертвам та їхнім родинам повинна бути надана відповідна духовна опіка і належна духовна, медична, психологічна і юридична підтримка;

– обвинуваченому гарантується право на справедливий і неупереджений судовий розгляд з дотриманням презумпції невинуватості і принципів законності та співмірності між злочином і покаранням;

– засудженого за вчинене насильство над неповнолітньою чи вразливою особою відсторонити від виконання його обов’язків і надати йому підтримку, потрібну для психологічної та духовної реабілітації та соціальної інтеграції;

– зробити все можливе для реабілітації доброго імені несправедливо звинуваченого;

– для захисту неповнолітніх і вразливих осіб пропонувати відповідне навчання.

І тому даним Листом постановляю:

  1. Компетентні судові органи держави-міста Ватикан також мають право на кримінальну юрисдикцію щодо злочинів, зазначених у статтях 1 і 3 Закону № CCXCVII про захист неповнолітніх і вразливих осіб від 26 березня 2019 р., скоєних під час здійснення своїх функцій суб’єктами, зазначеними в пункті 3 Motu Proprio «Ai nostri tempi» від 11 липня 2013 року.
  2. Не порушуючи сакраментальну печать, суб’єкти, зазначені в пункті 3 Motu Proprio «Ai nostri tempi» від 11 липня 2013, зобов’язані негайно подати заяву промотору справедливості трибуналу держави-міста Ватикан, якщо під час виконання службових обов’язків вони отримали інформацію або мають обґрунтовані підстави вважати, що неповнолітня або вразлива особа стала жертвою одного із злочинів, зазначених у статті 1 Закону N. CCXCVII, якщо правопорушення сталося:

і. на території Держави;

іі. на шкоду громадянам і мешканцям Держави;

ііі. під час виконання своїх обов’язків посадовими особами Держави чи суб’єктами, зазначеними в пункті 3 Motu Proprio «Ai nostri tempi» від 11 липня 2013 року.

  1. Особам, які постраждали від злочинів, зазначених у статті 1 Закону № CCXCVII, пропонується духовна, медична і соціальна допомога, включаючи невідкладну терапевтичну і психологічну допомогу, як і корисну правову інформацію через Департамент охорони здоров’я і гігієни Губернаторства держави-міста Ватикан.
  2. Кадрова служба Святого Престолу організовуватиме разом із Департаментом охорони здоров’я і гігієни навчальні програми для персоналу Римської Курії та Інституцій, пов’язаних із Святим Престолом, про ризики насильства, сексуального використання і жорстокого поводження з неповнолітніми і вразливими особами, як і про способи їх виявлення, запобігання їм і обов’язок про них повідомляти.
  3. Під час відбору та найму персоналу Римської Курії та інституцій, пов’язаних із Святим Престолом, і тих, які працюватимуть волонтерами, потрібно перевірити здатність кандидатів спілкуватися з неповнолітніми і вразливими особами.
  4. Дикастерії Римської Курії та Інституції, пов’язані зі Святим Престолом, до яких мають доступ неповнолітні й вразливі особи, повинні за посередництвом Департаменту охорони здоров’я і гігієни прийняти вказівки й норми для їхнього захисту.

Постановляю, щоб цей Апостольський Лист у формі Motu Proprio був оприлюднений після його публікації в L’Osservatore Romano і відразу поміщений у Acta Apostolicae Sedis.

Наказую, щоб усе, постановлене в цьому Листі, набуло повної і постійної чинності, навіть шляхом скасування всіх несумісних положень, починаючи з 1 червня 2019 року.

 

Рим, Базиліка Святого Петра, 26 березня 2019, сьомий рік мого Понтифікату.

 

ФРАНЦИСК